Straatnamen, Huidige

Huidige Straatnamen

Straatnaam Van – Naar, jaartal, verklaring naamgeving
Abraham du Boishof Pastoor van Muijenweg- Pastoor van Muijenweg , 1995, Verzetsstrijder
Achterzomer Scheprad- Scheprad , 2015, Vloerbalk a.d. achterzijde v.e. wipmolen
Achtkant, De Bayershoffweg- Op de Wieken , 1968, Acht kantstijlen van de vijzelmolen
Alle Hospervijver Belieslaan- Woongedeelte Egelshoek , 1998, Ontwerper waterpartij De Egelshoek
Aostastraat, Van Kennemerstraatweg- Heerenweg , 1935, Italiaanse prins
Arklaan Van Vladerackenlaan- Bayershoffweg , 1956, Werkmanshuisje “De Ark”
   
Baafjeslaan Van Vladerackenlaan- Bayershoffweg , 1956, Baafjespolder
Baetenburg Het Malevoort- Het Malevoort , 1973, Buitenplaats Baetenburg
Bakkerhof, Dirk Land van Maat- Matthijs Zonderhuisweg , 90-er jaren, Verzetstrijder
Bakkersweg Ewisweg- Ewisweg , 1962, Wethouder C.Bakker
Barlaken, Groot Laan van Zeeman- De Nieuwe Plantagie , 1959, Stuk land Barlaken
Barlaken, Kleijn Laan van Zeeman- Dokterslaan , 1959, Grasland Kleijn Barlaken
Bayershoffweg Westerweg- De Omloop , 1935, w.s. Bajens Hof
Beetsweg, Nicolaas Laan van Zeeman- Dokterslaan , 1924, Geschiedschrijver
Belieslaan Westerweg- De Omloop , 1955, Persoonsnaam Beelie
Bergeonstraat Holleweg- Schuine Hondsbosschelaan , 1935, Advocaat
Bestevaerslaan Breedelaan- Werkendelslaan , 1959, Stuk land Bestevaerscamp
Biender, De Pastoor van Muijenweg- Het Wielemakersland , 1962, Bienderakker
Binnenhof Laan Eindeloos- (zijstraat) , 1994, Werknaam verkavelingsplan
Binnenroede Gaanderij- Standerdlaan , (Gepland) 2014, Stelling rondom molen
Bleekveld, Het Het Zevenhuizen- (zijstraat) , 1962, Smalle strook weiland Het Bleekveldt
Blinkenlaan, De Curtiuslaan- Jan Ruslaan , 1935, Klooster De Blinken
Blokkerhof, Johan Pastoor van Muijenweg- Wielemakersland , 1995, Verzetslid
Blomhof, De Laan van Muijs- Bayershoffweg , 1965, Onderdeel van een NH boerderij
Boekelermeerweg Kanaalweg- (zijweg richting Alkmaar) , onbekend, Boekelermeerpolder
Boekenstein Het Malevoort- Het Malevoort , 1973, Buitenplaats in Boekelermeer
Boishof, Abraham du Pastoor van Muijenweg- Pastoor van Muijenweg , 1995, Verzetslid
Boltenhof, Jan Belieslaan- Woongedeelte Egelshoek , 1998, Wethouder
Boog, De Brink- Brink , 1994, Werknaam ontwerper
Boomweijdt Middelhof- Paapenhof , 1959, Stuk land Boomweijtje
Bonkelaar Standerdlaan- De Omloop , (Gepland) 2014, Aandrijfwiel wipmolen
Bosanemoon Bosrank- Boswinde , 1981, Bosplantje
Bosboom Toussaintweg Burenweg- Burenweg , 1951, Schrijfster
Bosrank Het Malevoort- Het Malevoort , 1981, Klimplant
Bosvaren Boswinde- Bosanemoon , 1981, Overblijvende sporendragende plant
Boswilg Meidoorn- Lijsterbes , 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
Boswinde Het Malevoort- Bosvaren , 1981, Slingerplant
Brasemcroftlaan Werkendelslaan- Breedelaan , 1959, Stukje geestland
Breedelaan Heerenweg- Zevenhuizerlaan , 1951,
Brink, De Ypesteinerlaan- De Krommert , 1994, Werknaam ontwerper
Brugstuk, Het Ypesteinerlaan- De Krommert , 1989, Weiland Het Brugstuk
Bullaan, De De Olvendijk- De Olvendijk , 2006, Vroegere Bullaan (Kanaalweg)
Burcht, De Vijverlaan- (zijweg) , 1994, Werknaam ontwerper
Burenweg Nicolaas Beetsweg- Kleijn Barlaken , 1924, Buurtweg
Butterlaan Heerenweg- Werkendelslaan , 1935, Wethouder M.Butter
   
Capelacker, De Kerkakkers- (zijweg) , 1992, Grondstuk De Capelacker
Catsstraat, Van Laarmanstraat- Laarmanstraat , 1935, Geslacht Van Cats
Commandeurslaan Haesackerlaan- Breedelaan , 1956, Akker De Commandeursweijd
Coulsterlaan, Ter Bos Ter Coulster- Parkeerterrein Ter Coulsterkerk , 1951, Huis Ter Coulster
   
Cruijscamplaan Breedelaan- Werkendelslaan , 1959, Weiland De Kruisweid
Curtiuslaan De Blinkenlaan- Van Foreestlaan , 1935, Predikant Johannes Curtius
   
Delenlaan, Van Oude Kennemerstraatweg- (zijweg) , Onbekend, Delensbosje
Die, het De Olvendijk- De Strandwal , 2006, Vaarwater Het Die
Dirk Bakkerhof Land van Maat- Matthijs Zonderhuisweg , 90-er jaren, Verzetstrijder
Dokterslaan Kennemerstraatweg- Groot Barlaken , 1959, Weggetje naar Doktershuis
Dompvloetlaan Oosterzijweg- Oosterzijweg , 1979, Kwekerij Dompvloed
Doornstraat, Van Van Aostastraat- Van Catsstraat , 1948, Burgemeester Jan Marie van Doorn
Dors, De Belieslaan- Bayershoffweg , 1968, Onderdeel Noord-Hollandse boerderij
Dresch, De Oudburgerlaan- De Vlei , 1973, Weiland de Dresch
Driestal, De Laan van Muijs- Het Vierkant , 1962, Onderdeel Noord-Hollandse boerderij
Droogmakerij, De Boekelermeerweg- Boekelermeerweg , 2006, Onderdeel drooglegging Boekelermeer
Droonecampstraat Noordergeeststraat- Rechte Hondsbosschestraat , 1953, Geestland De Droonecroft en De Drooneakker
   
E.J. Potgieterweg Nicolaas Beetsweg- Laan van Zeeman , 1951, Schrijver
Egelenburg Westerweg- De Moestuin , 1962, ‘t Huijs te Egelenburgh
Egmondermeer Luther Kingweg- Hoeverweg , Onbekend, Egmondermeer
Elba, De Westerweg- Westerweg , 2008, Afgelegen stuk slechte grond
Elzenwal Hoogeweg- Liguster , Gepland (2014), Sporen van daar aangetroffen planten
Ewislaan Westerweg- Ewisweg , Onbekend, Buurtschap Evis
Ewisweg Zeeweg- Het Zevenhuizen , Onbekend, Als voortzetting Ewislaan
   
Feen de Lilleweg, van der Frederica’s Hof- Burenweg , 1977, Familie van der Feen-de Lille
Fontein Verschuirlaan De Wildtlaan- Ringweg , 1948, Burgemeester
Foreestlaan, Van Kennemerstaatweg- Zanderslootweg , 1935, Geslacht van Foreest
Frederica’s Hof Kennemerstaatweg- Dokterslaan , 1964, Boerderij Frederica’s Hof
Frederiklaan, Rector Zanderslootweg- Westerweg , 1964, Naar Frederick van Heiloo
   
Gaanderij Bonkelaar- Scheprad , (Gepland) 2014, Stelling rondom molen
Geestakker Kerkakkers- Goodeslaan , 1969, Genoemd naar Weijdland
Gemaal, Het Boekelermeerweg- Boekelermeerweg , 2006, Onderdeel drooglegging Boekelermeer
Gertooms Akker Ewislaan- Vierakkers , 1962, w.s. Akker van Gerrit Ooms
Goodeslaan Pastoor van Muijenweg- Ewislaan , 1962, Weiland Goodeskamp
Gouwe Boom, De Vinkenbaan- Vinkenbaan , 1959, Weiland De Gouwe Boom
Groenelaan Kennemerstraatweg- Oosterzijweg , Onbekend, Onbekend
Groeneweg Hoogeweg- Runxputteweg , Onbekend, Onbekend
Groot Barlaken Laan van Zeeman- De Nieuwe Plantagie , 1959, Stuk land Barlaken
Groote Olven De Laghe Weijdt- De Hoghe Weijdt , 1959, Van persoonsnaam Olverscroft
   
Haagbeuk Zevenhuizerlaan- Vennewatersweg , 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
Haesackerlaan Butterlaan- Zevenhuizrlaan , 1956, Geestland De Haesenacker
Handelsweg Nijverheidsweg- Nijverheidsweg , 1974, Aanwezige ambachtelijke bedrijven
Harrelaers Het Malevoort- Het Malevoort , 1973, Weiland De Harrelaersackers
Hasebroekweg, J.P. E.J.Potgieterweg- E.J.Potgieterweg , 1951, Predikant – schrijver
Havercamplaan Haesackerlaan- Breedelaan , 1956, Grondstuk De Havercamp
Hazelaar Zevenhuizerlaan- Zijweg Liguster , 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
Heerenweg Kerkelaan- Zevenhuizrlaan , Onbekend, Weg van de Heeren (Graven)
Heersmeeth Dokterlaan- Pijlemeeth , 1959, Genoemd naar de Heerscamp
Hildebrandhof Bosboom Toussaintweg- J.P.Hasebroekweg , 1995, Hildebrand pseudoniem Nicolaas Beets
Hoefcamplaan Haesackerlaan- Tulpencroftlaan , 1956, Akker de Hoefcamp
Hoefsmid, De De Oude Werf- De Oude Werf , 1988, Oud ambachtelijk beroep
Hoekstuk, Het Het Malevoort- Pastoor van Muijenweg , 1974, Weiland Het Hoekstuk
Hofdijkweg, W.J. J.P.Hasebroekweg- Laan van Zeeman , 1951, Dichter
Hofstee, De Vierakkers- Vierakkers , 1962, Weiland ‘t Hofstee
Hoghe Weijdt, De Kleijn Barlaken- Groot Barlaken , 1959, Weiland De Hogeweijdt
Holleweg Kerkelaan- Zeeweg , Voor 1680,
Hondsbosschelaan, Rechte Holleweg- Westerweg , Onbekend, Huis ‘t Hontbosch
Hondsbosschelaan, Schuine Holleweg- Westerweg , 1850 en 1924, Huis ‘t Hontbosch
Hoog en Laag Westerweg- Westerweg , 1955, Akker Hoog en Laag
Hooge Venne, De De Overtoom- Kanaalweg , 2006, Stuk grond De Hooge Venne
Hoogelaan Kennemerstraatweg- Oosterzijweg , Voor 1850, Hoger liggende weg
Hoogeweg Zevenhuizerlaan- Grens Limmen , Onbekend, Hoger liggende weg
Hospervijver, Alle Belieslaan- Woongedeelte Egelshoek , 1998, Ontwerper waterpartij De Egelshoek
Houtwal, De De Omloop- Bayershoffweg , 2009, Aanwezige Houtwal
Hucht, De Ypesteinerlaan- Laan Eindeloos , 1992, Weiland De Hucht
   
J.H. van der Palmweg Nicolaas Beetsweg- E.J.Potgieterweg , 1951, Theoloog
J.P. Hasebroekweg E.J.Potgieterweg- E.J.Potgieterweg , 1951, Predikant – schrijver
Jan Boltenhof Belieslaan- Woongedeelte Egelshoek , 1998, Wethouder
Jan Ruslaan Van Foreestlaan- De Blinkenlaan , 1959, Raadslid
Jan Schuijtlaan De Dors- Woongedeelte De Egelshoek , 1998, Raadslid
Johan Blokkerhof Pastoor van Muijenweg- Wielemakersland , 1995, Verzetslid
   
Kanaalweg Kennemerstraatweg- Kanaaldijk , 1935, Weg naar kanaal
Kandelaar, De Pastoor van Muijenweg- Oudburgerlaan , 1973, Weiland De Kandelaar
Kapelbuurt, De De Kroft- (zijweg) , 2006, Aanwezige kapel
Kapellaan Kennemerstraatweg- Runxputteweg , 1924, Kapel OLVtN
Kapellaan, Korte Westerweg- Spoorbaan , 1924, Kapel OLVtN
Karremel, De Groot Barlaken- Oostkanter , 1959, Grondstuk Karremel
Keldercroftlaan Werkendelslaan- Breedelaan , 1970, Grondstuk Keldercroft
Kennemerstraatweg Alkmaar- Limmen , 1935, Kennemerland
Kennemerstraatweg, Oude Kerkelaan- Van Deelenslaan , 1935, Kennemerland
Kerkakkers Westerweg- Ewisweg , 1962, Gronden RK Begraafplaats
Kerkelaan Kennemerstraatweg- Westerweg , 1924, Weg naar de kerk
Kerkepad, Het De Olvendijk- De Overtoom , 2006, Pad langs de kerk
Kistemaker, De Het Zevenhuizen- Ewislaan , 1962, Weiland De Kistemaker
Kleine Kanne, De Ypesteinerlaan- De Krommert , 1989, Weiland De Kleine Kanne
Kleijn Barlaken Laan van Zeeman- Dokterslaan , 1959, Grasland Kleijn Barlaken
Kleine Olven De Laghe Weijdt- De Hoghe Weijdt , 1959, Grondstuk De Kleijne Olvendijk
Kloosterhof, De Pastoor van Muijenweg- (zijweg) , 1983, Vroegere zusterklooster
Korbeellaan De Achtkant- De Spanring , 1968, Steunbalken van molen
Korte KapelIaan Westerweg- Spoorbaan , 1924, Kapel OLVtN
Kraaienlaan Kennemerstraatweg- Stetlaan , Onbekend, Bosweggetje naar de Baafjespolder
Kreek, De Heerenweg- Holleweg , 1988, Voormalige school De Kreek
Kroft, De Ypesteinerlaan- De Overtoom , 2006, Stuk zandgrond
Krommelaan Kennemerstraatweg- Groeneweg , Onbekend, Bochten in deze weg
Krommert, De Ypesteinerlaan- Het Brugstuk , 1989, Weitje De Krommert
Kruisdijk A Vlooiendijk- Kruisdijk B , Onbekend, Dijk
Kruisdijk B Haaks op Kruisdijk A- (zijweg) , Onbekend, Dijk
Kruijsakker Goodeslaan- (zijweg) , 1969, Acker bij d Kruijsberg
Kruipad Bonkelaar- Scheprad , (Gepland) 2014, Cirkelvormig houten ringbalk van molen
Kuilenaar, De Rosendaal- De Waard , 1986, Akkernaam eigenaar
Kuillaan Kennemerstraatweg- Westerweg , Onbekend, Weiland Kuijlhuijsen
Kuijperhoek, Weth. Jan Schuijtlaan- Woongedeelte De Egelshoek , 1998, Klaas Kuijper
Kwekerij, De Westerweg- (zijweg) , 1982, Voormalig tuincentrum aldaar
   
Laan Eindeloos De Hucht- Oosterboslaan , 1994, Werknaam ontwerper
Laan van Frans Kleijn Barlaken- Groot Barlaken , 1959, Familienaam Frans
Laan van Muijs Westerweg- De Dors , 1962, Familienaam Muijs
Laan van Zeeman Oude Kennemerstraatweg- Groot Barlaken , 1959, Familienaam Zeeman
Laarmanstraat Kennemerstraatweg- Heerenweg , 1935, Vroegere Schout
Lagelaan Kennemerstraatweg- Rijksweg 9 , Onbekend, Lager gelegen weg
Laghe weijdt, De Kleijn Barlaken- Groot Barlaken , 1959, Gefantaseerde naam
Land van Maat Westerweg- Matthijs Zonderhuisweg , 1983, Boerderij van Thijs Maat
Landpad, Het De Overtoom- De Olvendijk , 2006, Pad op het land
Liguster Hazelaar- Vennewatersweg , Gepland (2012), Sporen van daar aangetroffen planten
Lilleweg, V.d. Feen de Frederica’s Hof- Burenweg , 1977, Familie van der Feen-de Lille
Limmer Laen Oosterzijweg- (zijweg) , 1989, Weg naar Limmen
Loet, De Dokterslaan- Burenweg , 1959, Geestland De Loet
Lijnbaan Vennewatersweg- Schipperslaan , Onbekend, Vroegere touwslagerij
Lijsterbes Boswilg- Haagbeuk , 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
   
Maalwater, Het De Dors- Grens De Egmonden , 1965, Naar polder Het Maalwater
Maas Geesteranusweg Frederica’s Hof- Burenweg , 1957, Lid Gemeenteraad
Malevoort, Het Zeeweg – Vennewatersweg , 1973, Eilandje Het Maalwater
Maria’s hof Nijverheidsweg – Oosterzijweg , 1996, Boerderij Maria’s Hoeve
Mariënstein Pastoor van Muijenweg – Pastoor van Muijenweg , 1968, Huis Mariënstein
Matthijs Zonderhuisweg Westerweg – (zijweg) , 1980, Verzetsman
Meidoorn Haagbeuk – Boswilg , 2012, Sporen van daar aangetroffen planten
Melcolaan Zuivelstraat -richting Oost, Gepland 2015, Herinnering aan ruim 52 jaar zuivelindustrie op deze locatie
Melkrijdersweg Zuivelstraat – De Teems, Gepland 2015, Weg waarop de melkbussen naar kant van weg werden gereden
Merlenlaan, Van Van Vladerackenlaan – Fontein Verschuirlaan , 1948, Burgemeester B.C.van Merlen
Middelhof Laan van Zeeman – De Nieuwe Plantagie , 1959, Weiland De Middelweid
Middenweg, De Kanaalweg- Het Gemaal , 2006, Onderdeel drooglegging Boekelermeer
Moestuin, De Het Zevenhuizen- Egelenburg , 1962, Stuk grond De Moestuin
Molenweg Wilgenlaan- Heerenweg , 1951, Molen van Heiloo
Munnickenhof Dokterslaan- Middelhof , 1959, Naar monnikencroften
Muijenweg, Pastoor van Westerweg- Het Malevoort , 1958, Pastoor van Muijen
   
Nicolaas Beetsweg Laan van Zeeman- Dokterslaan , 1924, Geschiedschrijver
Nicolaas Blokkerlaan Spanjaardlaan- Haagbeuk , Gepland (2014), Vroegere eigenaar grond
Nieuwe Plantagie, De Groot Barlaken- Dokterslaan , 1959, Weiland De Nieuwe Plantagie
Nieuwelaan Hoogeweg- Kennemerstraatweg , Onbekend,
Nollen, De Warmoezierslaan- Maria’s Hof , 1986, Weiland De Nollen
Noordergeeststraat Holleweg- Spoorlaan , 1953, Stuk land De Noordergeestcamp
Nijenburgerweg Kennemerstraatweg- Boekelermeerwg , Onbekend, Weg richting Nijenburg
Nijverheidsweg Industrieterrein Oosterzij- Warmoezierslaan , 1974, Aanwezige ambachtelijke bedrijven
   
Obriglaan Ewisweg- Ewisweg , 1973, Naar Huis Obinghem
Oesdommerveen Rosendaal- Het Zandstuk , 1986, Grondstuk Oesdommerveen
OIven, Groote De Laghe Weijdt- De Hoghe Weijdt , 1959, Persoonsnaam Olverscroft
Olven, Kleijne De Laghe Weijdt- De Hoghe Weijdt , 1959, Grondstuk De Kleijne Olvendijk
Olvendijk, De Kennemerstraatweg- De Hooge Venne , 2006, Grondstuk De Kleijne Olvendijk
Omloop, De Belieslaan- Zeeweg , 1968, Onderdeel van vijzelmolen
Oosterboslaan Oostersingel- Laan Eindeloos , 1994, Werknaam ontwerper
Oostersingel Ypesteinerlaan- Oosterboslaan , 1994, Werknaam ontwerper
Oosterzijweg Ypesteinerlaan- Grens Limmen , Onbekend, Oosterzijpolder
Oostkanter, De Groot Barlaken- De Karremel , 1959, Grondstuk De Oostkanter
Op de Wieken Bayershoffweg- Spillaan , 1968, Molenwieken vijzelmolen
Opkamer, De De Driestal- (zijweg) , 2004, Onderdeel van boerderij
Oudburgerlaan De Vlei- Het Malevoort , 1973, Vermoedelijk kasteel Oudburg
Oude Kennemerstraatweg t.h.v. Kerkelaan- t.h.v. Van Deelenslaan , 1935, Kennemerland
Oude werf, De Rosendaal- De Hoefsmid , 1988, Boerderij De Oude Werf
Overtoom, De Kennemerstraatweg- (zijweg) , 2006, Scheepshelling
   
Paapenhof De Laghe Weijdt- De Hoghe Weijdt , 1959, Stuk land Papenkamp
Paardeweijdt Kleijn Barlaken- Kleijne Olven , 1959, Stuk land ‘t Paardeweijdtje
Palmweg,J.H. van der Nicolaas Beetsweg- E.J.Potgieterweg , 1951, Theoloog
Pastoor van Muijenweg Westerweg- Het Malevoort , 1958, Pastoor van Muijen
Patrijsakkers Ewislaan- Ewisweg , 1962, Akker met zijn patrijzen
Pauwweijdt Pijlemeeth- Groote Olven , 1959, Naam uit Register der Verpondinge
Poortweijdt Kleijn Barlaken- Kleijne Olven , 1959, Grondstuk ‘t Poortweijtje
Potgieterweg, E.J. Nicolaas Beetsweg- Laan van Zeeman , 1951, Schrijver
Pijlemeeth Laan van Zeeman- De Nieuwe Plantagie , 1959, Weiland De Peijlemeeth
   
Raadhuisplein Raadhuisweg- Van Aostastraat , 1989, Plein t.w. van Raadhuis
Raadhuisweg Kennemerstraatweg- Heerenweg , 1924, Weg bij Raadhuis
Rechte Hondsbosschelaan Holleweg- Westerweg , Onbekend, Huis ‘t Hontbosch
Rector Frederiklaan Zanderslootweg- Westerweg , 1964, Naar Frederick van Heiloo
Ribben, De Spiegellaan- Spiegellaan , 2008, Rib is een vlak van een zeskant
Rietvink, De Zeeweg- (zijweg) , 1988, Buitenplaats De Rietvink
Ringweg Bayershoffweg- Zeewg , 1948, Geprojecteerde ringweg om Heiloo
Romplaan Bayershoffweg- De Achtkant , 1968, Romp van vijzelmolen
Ronde Laan Oostersingel- Oosterboslaan , 1994, Werknaam ontwerper
Ronge, De Het Malevoort- Het Malevoort , 1974, Huijs de Ronge
Rookamer, De De Biender- Ewisweg , 1962, Stuk land De Rookkamer
Rosendaal Kanaalweg- Ypesteinerlaan , 1986, Buurtschap Rosendaal
Runxputteweg Groeneweg- Grens Limmen , 1924, De Runxputte
Ruslaan, Jan Van Foreestlaan- De Blinkenlaan , 1959, Raadslid
   
Sandecamplaan Heerenweg- Breedelaan , 1956, Akker De Sandecamp
Schapenweijdt Pijlemeeth- Grote Olven , 1959, Stuk land ‘t Schapenweijdtje
Scheprad De Omloop- Gaanderij , 2015, Wateropvoerwerktuig bij een wipmolen
Schipperslaan Westerweg- Lijnbaan , Onbekend, ‘t Weijdtje van Schipper
Schoollaan Holleweg- Heerenweg , 1924, De school van Heiloo
Schoren, De Spillaan- Spanring , 1968, Steunbalken vijzelmolen
Schoutslaan Breedelaan- Wilgenlaan , 1951, Het Schoutsbosje
Schrijnwerker, De De Oude Werf- De Oude Werf , 1992, Beroep schrijnwerker
Schuine Hondsbosschelaan Holleweg- Westerweg , 1850 en 1924, Huis ‘t Hontbosch
Schuinelaan Zanderslootweg- Westerweg , Onbekend, De schuine richting van bospad
Schuijtlaan, Jan De Dors- Woongedeelte De Egelshoek , 1998, Raadslid
Slimpad Kennemerstraatweg- Heerenweg , Onbekend, Schuin pad
Slootenslaan Westerweg- (zijweg) , Onbekend, Persoonsnaam Slooten
Sluijsweijdt Middelhof- Paapenhof , 1959, Grondstuk Sluijsweijdt van de Blois
Sonneveld, De Ypesteinerlaan- Ypesteinerlaan , 1989, Weiland De Sonneveld
Spanjaardslaan Zevenhuizerlaan- (zijweg) , Onbekend, Legering van de Spanjaarden
Spanring, De Ringweg- Spillaan , 1968, Onderdeel kap van vijzelmolen
Spiegellaan Het Malevoort- Het Malevoort , 2008, Veelvlak van zeskant kan men spiegelen
Spillaan Ringweg- De Omloop , 1968, Koningsspil van vijzelmolen
Spindel, De Oosterzijweg- (zijweg) , 2007, Onderdeel van een metaalfreesmachine
Spokenboschlaan Kennemerstraatweg- Jan Ruslaan , 1935, Naar gedeelte Heilooer Bos
Spoorlaan Kerkelaan- Rechte Hondsbosschelaan , 1953, Loopt langs spoorbaan
Spijkerboor Groot Barlaken- De Oostkanter , 1959, Weiland Spijkerboor
Standerdlaan Binnenroede- Bonkelaar , (Gepland) 2014, Onderdeel van molenromp
Stationsplein Heerenweg- Stationsweg , 1978, Plein bij station
Stationsweg Kennemerstraatweg- Westerweg , 1924, Weg naar station
Stetlaan Belieslaan- Oosterbos , Onbekend, Los- en laadplaats aan water
Strandwal, De De Hooge Venne- (zijweg) , 2006, Strandwal waar Heiloo op staat
Stuifbergen, De Yesteinerlaan- (zijweg) , 1989, Weiland De Stuifbergen
Swanendael Kleijn Barlaken- Pijlemeeth , 1959, Uit Register der Verpondingen
   
Teems, De Melcolaan-Melkrijdersweg, Gepland 2015, Is een zeef die op een melkbus gezet werd.
Termijen Ewisweg- Ewisweg , 1868, Geslacht ter Meije
Tomsonbos, Weth. Belieslaan- Woongedeelte De Egelshoek , 1998, Wethouder
Torenlaan Kerkelaan- Noordergeeststraat , 1959, Toren Witte Kerk
Trompenburg Van Vladerackenlaan- Arklaan , 1959, Geestland Tromnpenburg
Tuinenhof Ronde Laan- Ronde Laan , 1994, Werknaam ontwerper
Tulpencroftlaan Commandeurslaan- Havercamplaan , 1994, Stuk grond De Tulpencroft
   
Uijterwaardt Groot Barlaken- De Oostkanter , 1959, Landerij De Uiterweijdt
   
Vang, De Bayershoffweg- De Achtkant , 1970, Houten band in vijzelmolen
Veld, Het Kerkakkers- Ewislaan , 1962, Stuk grond De Veldkrocht
Veldenstraat, Van der Heerenweg- Holleweg , 1948, Schout Pieter van der Velden
Vennewatersweg Kennemerstraatweg- Grens Bergen , Onbekend, Vennewaterspolder
Vierakkers De Kistemaker- Patrijsakkers , 1962, Grondstuk De Vierakker
Vierkant, Het Laan van Muijs- Bayershoffweg , 1965, Deel van Noord-Hollandse boerderij
Vinkenbaan Holleweg- Torenlaan , 1959, Vinkenbaanscroft
Vinkenlaan Willibrordusweg- (zijweg) , Onbekend, Vinkenbaanscroft
Vinkenpad Vinkenbaan- (zijweg) , 50er jaren, Vinkenbaanscroft
Vladerackenlaan, Van Westerweg- Ringweg , 1948, Schout G.P.van Vladeracken
Vlei, De Oudburgerlaan- De Kandelaar , 1973, Gesteldheid van de weg
Vlooiendijk Lijnbaan- Kruisdijk A , Onbekend,
Vossenakkers Ewislaan- Het Veld , 1962, Geestland De Vossenakkers
Vredenoord Het Malevoort- Het Malevoort , 1973, Fantasienaam
Vrieswijk Ewisweg- Ewisweg , 1968, Buitenplaats Vrieswijk
Vijverlaan Ronde Laan- Ronde Laan , 1994, Werknaam ontwerper
Vijzellaan Spillaan- Spanring , 1968, Onderdeel vijzelmolen
   
W.J.Hofdijkweg J.P.Hasebroekweg- Laan van Zeeman , 1951, Dichter
Waard, De Rosendaal- De Kuilenaar , 1986, Twee akkers in de Waard
Wagenmaker, De De Oude Werf- De Hoefsmid , 1988, Oud ambachtelijk beroep
Warmoezierslaan Kennemerstraatweg- Oosterzijweg , Onbekend, Warmoezeniersbedrijven
Waterbaak Ronde Laan- Oosterboslaan , 1994, Werknaam ontwerper
Watergang, De Het Maalwater- De Houtwal , 2009, Watergangen langs de Houtwallen
Weidegang Kanaalweg-Melcolaan, Gepland 2015, Begrip voor het laten begrazen door koeien van graslanden
Wentholtlaan De Wildtlaan- Van Merlenlaan , 1948, Burgemeester P.L.Wentholt
Werkendelslaan Zevenhuizerlaan- Butterlaan , 1959, Geestland ‘t Croftje in de Werkendel
Westerdijk Vennewatersweg- (zijweg) , Onbekend, Dijk aan Westkant
Westerweg Grens Alkmaar- Grens Limmen , Onbekend, Weg in Westen
Weth. Kuijperhoek Jan Schuijtlaan- Woongedeelte De Egelshoek , 1998, Klaas Kuijper
Weth. Tomsonbos Belieslaan- Woongedeelte De Egelshoek , 1998, Wethouder
Wielemakersland, Het Pastoor van Muijenweg- Zeeweg , 1962, Stuk land Het Wielemackers Weijtje
Wildtlaan, De Van Vladerackenlaan- Zeeweg , 1948, Burgemeester H.F.de Wildt
Wilgenlaan Breedelaan- Molenweg , 1951, Aanwezige Wilgenbosje
Willibrordusweg Van der Veldenstraat- Westerweg , 1977, St.Willibrordus
   
Ypesteinerlaan Oosterzijweg- Kennemerstraatweg , 1986, Buitenplaats Ypestein
   
Zanderslootlaan Kerkelaan- Kuillaan , Onbekend, Zandersloot (Verlengde van Zanderslootweg)
Zanderslootweg Kuillaan- Grens Alkmaar , Onbekend, Zandersloot
Zandstuk, Het Rosendaal- Rosendaal , 1986, Grondstuk Het Zandstuk
Zeekamplaan Haesackerlaan- Breedelaan , 1956, Akker De Zeekamp
Zeeweg Heerenweg- Grens De Egmonden , 1935, Weg naar zee
Zevenhuizen, Het Westerweg- Het Malevoort , 1962, Buurtschap Zevenhuizen
Zevenhuizerlaan Kennemerstraatweg- Westerweg , Onbekend, Buurtschap Zevenhuizen
Zomerlinde Elzenwal- Liguster , Gepland (2014), Sporen van daar aangetroffen planten
Zonderhuisweg, Matthijs Westerweg- (zijweg) , 1980, Verzetsman
Zuidergeeststraat Droonecampstraat- Spoorlaan , 1953, Fantasienaam
Zuivelstraat Melcolaan-Melkrijdersweg, Gepland 2015, Verwijzing naar verwerken van melk tot zuivelproducten
Zwarte Laantje Oosterzijweg- De Sonneveld , 1989, In de Volksmond